Disclaimer

KaBé Reclame (K.v.K. nr. 8154972) verleent u hierbij toegang tot kabereclame.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door KaBé Reclame zijn gemaakt. KaBé Reclame behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op kabereclame.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van KaBé Reclame.
De op kabereclame.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van KaBé Reclame. In het bijzonder zijn alle prijzen op kabereclame.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij KaBé Reclame. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KaBé Reclame, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.